Database Tenaga Pendidik

SMAK Syuradikara
Yosef Maga Mere, S.Pd

Yosef Maga Mere, S.Pd

Jabatan Struktural
-
Jabatan Fungsional
Tenaga Pendidik
Pangkat / Golongan
Penata / III c
NIP
19701010 200604 1 002
NIDN
-

Profile Singkat

Nama                         : Yosef Maga Mere, S.Pd

TTL                            : Weelia, 10 Oktober 1970

Pendidikan terakhir   : S1 Pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Nusa Cendana

Guru Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan